Hyresgäster

Irsta Företagspark präglas av entreprenörskap och utveckling, där vi ger utrymme för såväl mindre som större bolag att verka, växa och utvecklas. Omsättningen av hyresgäster är mycket låg och, många har verkat på platsen under lång tid – som mest ca 30 år.
För närvarande har vi följande hyresgäster:

Autorikt
Irsta Bilteknik
Predator Cars
Rey Car
SN Fordonsinredning

Larm & Tele
Mockfjärdsfönster
Moderna Bygg
Scandinvent
SN Entreprenad
Stengruppen
Svenska Takelement
Västanfors Bygg
Västanfors Fastigheter
Västanfors VVS

Solida Energi
Exigo
Dennis T&P