Hyresgäster

Irsta Företagspark präglas av entreprenörskap och utveckling, där vi ger utrymme för såväl mindre som större bolag att verka, växa och utvecklas. Omsättningen av hyresgäster är mycket låg och, många har verkat på platsen under lång tid – som mest ca 30 år.
För närvarande har vi följande hyresgäster:

Autorikt
Rey Car
Optimal Tradings
SN Fordonsinredning
Pimp My Car Plåt & Lack
WeGe Bygg
SN Entreprenad
BMB Byggmontage
Västanfors Hus/Bygg/VVS
Larm & Tele Säkerhetsteknik
Perssons Entreprenadverksamhet
Scandinvent
Stengruppen

Exigo
Dennis T&P

Valeria Fresh
TP Import & Export